Структура проекту

Основні види діяльності по проекту логічно організовані в декілька груп. Вони включають також і загальну роботу за проектом, таку як менеджмент проекту (Група 4) і забезпечення публічності дій (Група 3). Групи 1 і 2 логічно витікають з особливих цілей проекту, щільно між собою пов'язані і покривають як галузь політики управління наукою так і сферу власне наукових досліджень. Всі групи діяльності матимуть власні досягнення, але ми окремо підкрелюємо, що їх загальна цінність полягає в спільній цінності всіх видів діяльності – а саме, в розвитку регіонального механізму прийняття рішень на практичному рівні, який міг би бути застосований для сталого розвитку та керованої відповіді на вплив глобальних кліматичних змін в Чорноморському регіоні.

Архів подій

Вхід на форум
Всі права захищені © 2013
Чорноморський спільний регіональний дослідницький центр для пом'якшення наслідків впливу глобальних змін і адаптації до них
Створення сайту Юлія Колмогорова