Види діяльності

Вид діяльності 1


Фундація Чорноморського спільного регіонального центру з пом'якшення та адаптації до впливу глобальних кліматичних змін

Мета цього виду діяльності – підготувати релевантну законодавчу та логістичну базу для створення механізму та спільної структури, які б служили ефективній та тривалій співпраці щодо колишніх та сучасних досліджень поруч з спрямуванням та координацією майбутніх спільних зусиль чорноморських країн


Вид діяльності 2


Розробка та впровадження регіонального механізму збирання та обміну інформацією (RCHM), який би базувався в Центрі, забезпечення його постійного функціонування та потік інформації щодо наукових досліджень між чорноморськими країнами, як підтримки для спільної політики та прийняття рішень

Мета цього виду діяльності полягає в фундації регіонального механізму збирання та обміну інформацією, який би базувався в Центрі, включаючи методику та логістику його роботи. Після свого впровадження, такий механізм забезпечив би доступ до наукових доповідей та обмін інформацією, поряд з просвітою населення щодо глобальних кліматичних змін та їх впливу в чорноморському регіоні а також можливості інтеграції Центру до інших міжнародних програм.

RCHM буде підтримуватися міжнародним, інтегрованим (мета) банком даних, який буде доступним через Інтернет для всіх країн регіону, з релевантним міжплатформеним інтерфейсом та протоколами обміну даними.


Вид діяльності 3


Публічність дій

Враховуючи важливість публічності та гласності а також беручи до уваги вказівки Commission Regulation (EC) 1159/2000 та SWOT-аналіз проекту, MAREAS виділив окремо цей тип діяльності, щоб забезпечити надання прямої, детальної та точної інформації з усіх аспектів та результатів проекту, так і щодо його фінансування.


Вид діяльності 4


Менеджмент та координація проекту

Добре керований проект безумовно досягне своїх цілей без серйозних конфліктів між партнерами, без порушень та з відповідальним ставленням до програми дій.

Архів подій

Вхід на форум
Всі права захищені © 2013
Чорноморський спільний регіональний дослідницький центр для пом'якшення наслідків впливу глобальних змін і адаптації до них
Створення сайту Юлія Колмогорова