Мета проекту

Стратегічна мета проекту MAREAS – забезпечити засоби зв'язку та взаємодії між науковою спільнотою та особами відповідальними за екологічну політику та виробити рамки для практичного застосування певний дій та ініціатив щодо зменшення впливу глобальних кліматичних змін на чорноморський регіон. Цей стан досягається через утворення регіонального центру, спільно створеного та керованого причорноморськими країнами, який би займався узгодженням зусиль різних держав в цьому напрямку. Установа яка б являла собою регіональний центр аналізу та синтезу інформації має продовжувати свою діяльність і по завершенню часу виконання проекту та слугувати підтримкою для прийняття раціональних рішень в сфері природокористування.


Головні специфічні завдання які стоять перед програмою MAREAS – це фундація мережі установ та вироблення правил та способів взаємодії між науковою спільнотою та політиками, встановлюючи інформаційні та освітні веб-сайти, спеціалізовані бази даних, розробка та підтримка законодавчих ініціатив, виявлення та висвітлення випадків та процесів, які шкодять екосистемам Чорного моря, узгодження та раціоналізація дій держав-учасниць програми.

Архів подій

Вхід на форум
Всі права захищені © 2013
Чорноморський спільний регіональний дослідницький центр для пом'якшення наслідків впливу глобальних змін і адаптації до них
Створення сайту Юлія Колмогорова